Infinity HR referenscase SES

En unik rekryteringsprocess med personligt fokus

I början av augusti påbörjade Niklas Söderberg, Malin Ekman och Ulrika Eng sina roller på SES Sponsring & Eventservice. Rekryteringen sköttes av Infinity HR som utförde uppdraget med stort engagemang. Samtliga tre menar att intresset för sina nuvarande tjänster blev större tack vare Infinity HR:s välskötta och personliga process.

– Jag kände mig både sedd och coachad under rekryteringsprocessen, inleder Malin Ekman, Marknad & Kommunikationsansvarig på SES. 

Hon fortsätter med att berätta hur det personliga bemötandet från Infinity HR även genomsyrades vid intervjutillfällena. Ulrika Eng, Medlemsansvarig & Möteskoordinator på SES, instämmer. 

– Jag upplevde Infinity HR:s rekryteringsprocess som unik! Kombinationen av deras energi och struktur gjorde att intervjutillfället kändes mer som ett möte. Det är ovanligt med en rekryteringsprocess som känns så personlig och positiv.

Även Niklas Söderberg, Verksamhetschef på SES, tycker att det personliga bemötandet från Infinity HR var en viktig pelare i hans positiva kandidatupplevelse.

– Kontakten med Infinity HR känns alltid inbjudande. Jag upplevde att intervjutillfällena gjorde att jag utvecklades personligen; något jag skulle ta med mig även om jag inte gått vidare i aktuell process. Genom sin intervjuteknik är de duktiga på att få fram det bästa ur en som kandidat. 

Malin, Ulrika och Niklas är eniga om att den goda kommunikationen mellan dem som kandidater och Infinity HR:s rekryterare var en viktig del i att de upplevde processen som positiv. Samtliga berättar att de redan från start fick tydlig information kring hur rekryteringsprocessen skulle se ut samt skötas, vilket ökade intresset för tjänsten. 

– Efter intervjun, som jag kanske mer skulle efterlikna ett möte, blev mitt intresse för tjänsten än större. Allt blev tydligare; Infinity HR brinner för matchningen och vill ha rätt person på rätt plats. Det tydliggörs i sättet som de jobbar med förloppet och med kandidaterna, avslutar Malin Ekman.