Infinity HR erbjuder 360°-lösning med nya affärsområdet Infinity IT Consulting

Infinity HR har alltid strävat efter att leverera rätt person, med rätt pannben, till rätt företag. Samtidigt ökar behovet av IT-kompetens på marknaden ständigt i takt med utveckling och digitalisering. För att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan väljer de nu att utöka sin verksamhet med ett nytt affärsområde – Infinity IT Consulting.

Med tillväxt i sikte

Visionen med det nya affärsområdet är att skapa ett konsultbolag där både befintliga och potentiella kunder kan erbjudas konsulter med IT-kompetens. Dessutom kompletterar det den ursprungliga verksamheten med dess sista pusselbit för en 360°-lösning.

– Vi har valt att genomföra den här tillväxtresan på grund av att vi ser stor utvecklingspotential för såväl det nya området som Infinity HR. Som det ser ut för närvarande har vi redan ett flertal starka och långsiktiga kunder – och vi vill givetvis kunna leverera de tjänster som efterfrågas. Genom att erbjuda konsultlösningar kan vi tillgodose en flexibilitet för kunder genom att tillsätta specialistkompetens i uppdrag eller temporär arbetskraft för de som inte vill växa inhouse, inleder Emil Nilsson, CEO på Infinity HR.

Tillgång och efterfrågan 

Idén bakom Infinity IT Consulting springer ur marknadens behov som förändras och ökas i takt med digitaliseringen.

– Under det senaste året och framför allt våren 2021 har behovet av IT-kompetens fullkomligt exploderat. Vi ser att det är i princip finkammat på marknaden samtidigt som många företag eftersöker den typen av roller. Med anledning av att IT-konsulter är så pass eftertraktade var det ett självklart val att starta upp den här verksamheten. Vi vill utvecklas i takt med omvärlden och är mycket glada över att kunna erbjuda den här tjänsten till våra kunder!, berättar Emil.

“Ditt välmående är vår framgång”

Emil beskriver vidare hur bolaget alltid har varit grundade i rekrytering och saknat en strategi för hur de ska bygga konsultverksamheten framåt. Därför väljer de att stärka upp sitt team med Hanna Sundin – hennes ovärderliga kompetens inom IT och konsultverksamhet kommer att bli den ledande och drivande kraften i resan framåt. Hanna har arbetat med IT hela sin karriär och har under årens gång samlat på sig en otrolig bredd och expertis inom området. Hon har tillsatt roller som supporttekniker, IT-projektledare och IT-arkitekter, samt bemannat projekt i sin helhet med flera tjänster både på junior och senior nivå.

– Mitt fokus har helt enkelt alltid varit att förmedla rätt konsult till rätt kund, något som går hand i hand med vår slogan för Infinity IT Consulting: Ditt välmående är vår framgång. Det innebär att det är otroligt betydelsefullt för oss att hitta rätt uppdrag till rätt personlighet och att samtidigt vara flexibla i att hitta en välfungerande matchning mellan arbete och privatliv. Den värdegrunden är precis lika viktig för mig som CEO som företaget i stort, berättar Hanna.

– Förhoppningen är att vi ska kunna implementera vår nuvarande värdegrund i den nya verksamheten och konsultvärlden inom IT. En kärna som bygger på personlighet, pålitlighet och delaktighet. Alla våra konsulter ska känna att de är speciella, istället för en i mängden. Vi vill ha konsulter som vill vara med och bidra, utveckla affärer och tillhöra spännande resor – just därför är det viktigt att vi bygger en stark konsultkultur från start. Vi ser fram emot att stärka den andan vi redan har ännu mer framöver!, avslutar Emil.