Infinity HR expanderar med det nya affärsområdet Infinity Solutions

Efter en lyckad implementering av Infinity IT Consulting utökas nu verksamheten ytterligare genom Infinity Solutions. Det nya affärsområdet riktar sig främst mot industrisektorn och banar väg för genomtänkta rekryteringar, ledarskapsutveckling och effektivare processer.

Efter en lyckad implementering av Infinity IT Consulting utökas nu verksamheten ytterligare genom Infinity Solutions. Det nya affärsområdet riktar sig främst mot industrisektorn och banar väg för genomtänkta rekryteringar, ledarskapsutveckling och effektivare processer.

– Huvudsyftet är att vi ska kunna erbjuda våra kunder en bredare portfölj av tjänster. Genom Infinity Solutions kan vi vara behjälpliga på en större marknad och vi är glada över att ha fått med oss Peter Roswall som delägare och ytterst ansvarig för Solutions. Vi har en spännande resa framför oss och vi ser fram emot att ta oss an nya affärsmöjligheter, inleder Emil Nilsson, VD på Infinity HR.

Omfattande erfarenhet inom industrisektorn

Peter har omfattande erfarenhet av att arbeta inom industrin, inte minst från sina 15 år med olika chefsbefattningar på Sandvik där han haft ledande befattningar inom både HR och produktion. Under sina år på företaget har han drivit många förändringsprojekt med människan i fokus, vilket är det han vurmar för mest.

– Jag drivs av att ta vara på människor, skapa relationer och bygga starka team. Tekniktunga branscher är kompetenta inom sitt gebit och vi har sett ett behov av stöttning när det kommer till rekryteringar och att arbeta med människors potential. Därför startar vi Infinity Solutions, fortsätter Peter.

Förändringsledning

Affärsområdet täcker in både rekrytering och konsultverksamhet för att på så sätt bidra till kundernas verksamhet. Peter blir den avgörande länken i att identifiera behov och skräddarsy lösningar utifrån det. Ett av de inledande uppdragen handlar om att gå in i rollen som chef för en teknikorganisation med syfte att driva förändringsprojekt.

– Peter har en förändringsledarutbildning i ryggen och har även utbildat inom Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). Hans kompetens inom teambuilding och ledarskap kommer gynna såväl kunder som Infinity. Vi ser att det kommer ge synergieffekter på många sätt och vi kommer bli starka tillsammans, berättar Emil.

– Det viktigaste för mig, och bolaget i stort, är att leverera ett resultat vi kan vara stolta över. Förändringsprojekt handlar om att gå in i något befintligt och arbeta hårt med det för att få värdeskapande effekter. Jag jobbar med såväl människor som interna processer. Det kan innebära att fastställa vision och strategi, arbeta med teambuilding, stötta upp med en konsult eller genomföra en chefsrekrytering. Allt utgår från kundens behov!, avslutar Peter.