Typografi

På denna sida kan du läsa om vilka typsnitt du ska använda respektive ändamål.

Typsnitt på webben, profilmaterial och filmclose

Roboto används i brödtext och rubriker (h3,h4) på webben, i profilmaterial och i film.

Roboto Slab används i rubriker (h1,h2) på webb och profilmaterial

Roboto Mono används för att särskilja innehåll från brödtexten, som exempelvis datum och nyheter på webb och i profilmaterial.

Typsnitt i Powerpoint och Wordclose

Använd de framtagna mallarna för Word och Powerpoint. Du hittar dem här:

attach_fileLadda ner Word- och Powerpoint-mall

Powerpoint

Arial används i Powerpoint för både rubrik och brödtext.
Rubrik: Arial fet, 35 p.
Brödtext: Arial, 18 p

Word

Arial används i rubriker och Garamond används i brödtext.
Rubrik: Arial 16 p (ett antal underrubriker förekommer, se i wordmall)
Brödtext: Garamond 12 p

Hämta och installera typsnitt på din dator

Nedan hittar du de typsnitt som inte är förinstallerade i din dator.

attach_fileHämta typsnitt