Employer branding

Styrka, lojalitet och arbetsglädje är moderna framgångsfaktorer. Quick fixes är bortkastad tid, vi bidrar till ett långsiktigt arbete. Var med i matchen gällande employer branding och låt Infinity HR coacha er! Utöver rekrytering och konsulter kan vi stötta er verksamhet med såväl små som stora projekt inom employer branding. Tillsammans kan vi stärka er företagskultur för att behålla, attrahera och rekrytera talanger med rätt personlighet!


En stark företagskultur
Företagskulturen är stommen och medarbetarna är hjärtat i bolaget. För att ert lagspel ska fungera optimalt behövs inte enbart rätt person på rätt position – det behövs även en stark företagskultur. En intern stolthet är ett vinnande koncept för att bygga en stark företagskultur. Så enkelt är det.

 

Attrahera dagens talanger
75 % av talangerna gör omfattande research om företagskultur och värderingar innan de ens tar kontakt med en potentiell ny arbetsgivare. Vad vi tidigare kunde erbjuda genom karriär, lön och ansvar är inte lika aktuellt för dagens talanger. Det säger allt – ett starkt arbetsgivarvarumärke är väsentligt i förhållande till dagens nya krav på arbetsgivarna. Värderingarna måste genomsyra hela bolaget. 

Vår filosofi baseras på att vi lär känna våra partners på djupet. Det gör att vi kan förmedla er företagskultur på ett genuint sätt och attrahera dagens talanger. Vi är er förlängda arm och länken mellan er och kandidat. Medarbetarna är era bästa ambassadörer. Inga konstigheter. 

 

Tillsammans stärker vi ert employer brand
Vi på Infinity HR upptäcker behov hos våra partners för att sedan kunna bidra med utbildning i intervjuteknik, coachning av chefer, slipade anställningsprocesser och föreläsningar om employer branding. Vi blir ert bollplank. Vi älskar att utvecklas tillsammans med er!